Wednesday, September 4, 2013

Bunga Islam : Kabsyah Bintu Rafi'

Sabda Sallallahu alaihi wa Sallam:” Wahai Ummu Saad, terimalah khabar gembira dan sampaikanlah khabar gembira kepada keluarga mereka, bahawa orang-orang yang terbunuh di antara mereka saling berteman di dalam syurga, semuanya dan mereka diberi syafaat untuk keluarganya” 


IBU PARA PAHLAWANSahabiyyah ini adalah antara wanita mukminah yang menyajikan jalan-jalan tauladan dan termasuk salah seorang wanita yang memberikan kesaksian kebenaran bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam. Baginda Rasul turut menjanjikan imbalan kebaikan dan mendoakan barakah baginya. Ketika iklim iman menggantikan kegelapan jahiliyyah dan mentari hidayah mulai terpancar di tanah Madinah, sahabiyyah ini hidup dan tampil sebagai penolong bagi Islam, mencurahkan sekalian yang dimiliki dan menjadi ibu kepada dua orang anaknya yang gugur sebagai syuhada’; dua pahlawan Islam yang segar di dalam medan sejarah.

 Inilah dia,
 Kabsyah bintu Rafi’ bin Muawiyah bin Ubaid bin Al-Abjar Al-Ansyariyah Al-Khudriyah.(Thabaqat Ibn Saad, 8/37; Al-Isti’ab, 4/383; Usdul  Ghabah [7230]; Al-Istibshar,hal. 129)


Beliaulah ibu yang Arasy Ar-Rahman pun bergoncang kerana kematian anak-anaknya. Beliaulah ibu yang memutuskan perkara dengan hukum Allah dari atas langit ketujuh. Anak beliau ialah penjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ketika Perang Badar, yang juga pemegang panji dari golongan Ansar, serta salah seorang ahli majlis syura RasulullahSallallahu Alaihi Wassalam ketika itu. Anak beliau adalah As-Siddiq kedua setelah Abu Bakar Radiallahu Anhu. Anak beliau jugalah wakil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam di saat Perang Buwath. Dari rumah pasangan Kabsyah bintu Rafi’ dan Muadz bin An-Nu’man inilah, lahirnya sosok-sosok peribadi Saad bin Muadz, Amru bin Muadz, Iyas, Aqrab dan Ummu Hizam. Maka, setelah mendengarkan nama-nama ini, masihkah kita menginginkan tambahan karamah untuk memuliakan beliau?.


PENGISLAMAN

Madinah menerima tetamu, seorang pemuda dari Mekah, duta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam; Mushab bin Umair. Beliau ditugaskan untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Madinah dan menjelaskan hukum-hukum berkaitan permasalahan agama. Risalah Islam akhirnya tersebar ke perkampungan Bani Al-Asyal. Dua orang pemimpin Aus, Usaid bin Hudhair dan Saad bin Muadz lantas melafazkan keislaman mereka. Peristiwa pengislaman keduanya dirakamkan di dalam beberapa kitab sirah. Setelah Saad bin Muadz memeluk Islam, beliau lantas berdiri di hadapan kaumnya, Bani Abdul-Asyhal, seraya berkata kepada mereka : 

“ Wahai Bani Abdul Asyhal, bagaimanakah pendapat kalian tentang kepimpinanku di tengah-tengah kalian?”Soalan yang dilontarkan Saad dijawab oleh pengikut-pengikut beliau: “Engkau pemimpin dan orang yang paling utama di antara kami”.

Beliau kemudian berkata:
 “Sesiapapun di antara kalian, lelaki ataupun wanita dilarang berbicara denganku melainkan dia telah menjadi seorang Muslim atau Muslimah!”. 

Pada petang hari yang sama, tiada seorang pun dari kalangan Bani Abdul-Asyhal melainkan mereka telah memeluk Islam. Ibnul Jauzy Rahimahumullah menyebutkan bahawa perkampugan Bani Abdul-Asyal merupakan perkampungan Ansar pertama yang menerima Islam (Shifahush-Shafwah, 1/455). Ummu Saad (Kabsyah bintu Rafi’) segera menyatakan keislaman beliau, malah mendapatkan kebahagiaan yang besar di atas nikmat keimanan tersebut. Rumah beliau menjadi tempat menetapnya duta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam, yang dari situlah angin keimanan berhembus ke seluruh pelosok Madinah.

Mujahidah yang akan menyinari medan dakwah, InsyaAllah. 02 sept 2013


Kebaikan mula memancar dari para wanita Ansar dan Ummu Saad merupakan salah seorang wanita mukminah yang menyimpan kebaikan-kebaikan tersebut. Kelebihan ini turut diakui oleh Ibn Saad dengan berkata: “ Orang yang pertama berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam ialah Ummu Saad, Kabsyah bintu Rafi’ bin Ubaid, Ummu Amir  bintu Yazid bin As-Sakan serta Hawa’ bintu Yazid bin As-Sakan.”


PENIUP SEMANGAT JIHAD ANAK-ANAKNYA
 Berbagai kitab sejarah dan biografi telah menyajikan peribadi mulia dan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Kabsyah bintu Rafi’, seperti keberanian, kebenaran, kebaikan dan keprihatinan beliau kepada tetangga. Beliau juga mempamerkan contoh terbaik yang mencerminkan kedudukan beliau yang sangat istimewa di sisi RasulullahSallallahu Alaihi Wassalam . Beliau terkenal kerana keberanian dan kesabaran beliau di dalam membela baginda nabi dan mendorong anak-anaknya untuk terjun ke medan jihad dan syahid di jalan Allah.

Di dalam Perang Badar, beliau meniupkan semangat kepada kedua anak beliau, Saad bin Muadz dan Amru bin MuadzRadiallahu Anhuma, agar berangkat dan berjihad kerana Allah dengan sebenar-benar jihad, sehinggalah kedua-duanya mendapat cubaan yang berakhir dengan khabar kemenangan.

Di dalam Perang Uhud, Ummu Saad turut terlibat secara langsung bersama beberapa wanita Muslimah lainnya. Berita kekalahan tentera kaum Muslimin dan gugur syahidnya anak beliau, Amru bin Muadz sampai ke pengetahuan beliau. Namun, berita-berita tersebut ternyata kurang penting bagi ibu ini berbanding keselamatan baginda nabi. Beliau lantas bersegera ke medan peperangan dan melihat dengan mata kepala sendiri keadaan dan keselamatan RasulullahSallallahu Alaihi Wassalam. Saat itu juga, beliau memanjatkan puji dan syukur kepada Allah seraya berkata:
 ”Selagi aku melihat engkau dalam keadaan yang selamat, maka musibah ini (kematian Amru bin Muadz) adalah terasa sangat ringan”

Di saat Perang Khandaq meletus, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam mengarahkan para wanita muslimat dan kanak-kanak yang turut serta untuk berlindung di dalam benteng Bani Haritsah yang telah siap dibina. Turut sama di kalangan mereka ialah Aisyah Ummul Mukminin Radiallahu Anha dan Ummu Saad. Aisyah menuturkan bahawa Saad bin Muadz berlalu untuk menyertai pasukan perang dengan mengenakan baju besi yang pendek, sehingga seluruh tangannya terdedah. Beliau juga menyandang tombak yang dibanggakannya sambil melantunkan bait syair Hamal bin Sa’danah Al-Kalby: Teguhkan hatimu barang sejenak dalam gejolak medan laga; Jangan pedulikan kematian jika sudah tiba saatnya. Mendengar perkataan anaknya, Ummu Saad lantas menasihatkan anaknya agar bersegera supaya tidak ketinggalan walau sesaatpun tanpa bersama-sama Rasulullah. Beliaulah yang tidak henti-henti menasihati dan meniupkan semangat jihad di dalam dada anak-anaknya. Beliau berkata:
 ”Wahai anakku, cepatlah berangkat kerana demi Allah, engkau sudah terlambat!”

Di dalam peperangan tersebut, Saad terkena anak panah lemparan Hibban Al-Urqah yang memutuskan urat di dekat mata kakinya. Saat itu, Saad sempat berdoa kepada Allah dengan doanya yang sangat masyur,

” Ya Allah, jika Engkau masih menyisakan peperangan melawan Quraisy, maka berikanlah aku sisa umur untuk aku menyertainya. Tidak ada kaum yang lebih aku sukai untuk memeranginya kerana Engkau, selain dari kaum yang telah menyakiti Nabi-Mu, mendustakannya dan mengusirnya. Ya Allah, jika Engkau menjadikan peperangan antara kami dengan mereka, maka jadikanlah mati syahid bagiku dan janganlah Engkau uji aku sehingga aku merasakan senang kerana dapat mengalahkan bani Quraizhah”

Tenyata Allah mengabulkan doa Saad bin Muadz. Yahudi Bani Quraizhah melanggar perjanjian yang telah dimeterai bersama Baginda Nabi. Keputusan tentang Bani Quraizhah diserahkan kepada Saad bin Muadz. Beliaulah yang memutuskan agar kaum lelaki Bani Quraizhah dibunuh, manakala kaum wanita dan kanak-kanaknya dijadikan tawanan. Sebaik saja urusan Bani Quraizhah diselesaikan, luka di kaki Saad semakin parah dan akhirnya beliau meninggal dunia.

Sekali lagi, Ummu Saad diuji dengan kehilangan anak beliau. Kekaguman wajar diberikan kepada ibu ini lantaran kesabaran dan kekuatannya menerima ujian tersebut. Jasad Saad diusung dan dikebumikan di Baqi’. Kesedihan Ummu Saad terpancar jelas di wajahnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam menghibur beliau dengan bersabda,

” Adakah air matamu tidak dapat dibendung dan apakah kesedihanmu tidak dapat dihilangkan? Sesungguhnya anakmu adalah orang pertama, Allah tersenyum kepadanya dan Arasy bergoncang kerana kematiannya“
 (Syiar Alamin-Nubala’, 1/293: Thabaqat Ibn Saad, 3/434; Majma’ Az-Zawa’id, 9/309)

Hatinya lantas gembira dengan perkhabaran Baginda. Beliau hanya mengharapkan pahala kebaikan di sisi Allah dan RasulNya di atas kematian kedua-dua anaknya sebagai syuhada’, apatahlagi setelah mengetahui ketinggian martabat seorang syahid. Beliau mendahulukan kecintaan kepada Allah dan RasulNya di atas segala sesuatu yang di mata manusia lainnya sangat berharga, termasuklah harta dan anak-anak. Di atas sifatnya inilah, maka beliau layak mendapatkan khabar gembira daripada Allah dan RasulNya sebagai penghuni syurga.BAGINYA JAMINAN SYURGA

Ummu Saad menerima khabar gembira sebagai penghuni syurga secara langsung dari Rasulullah sewaktu berakhirnya Perang Uhud (Al-Maghazy, 2/315-316; As-sirah Al-Halabiyah, 2/545-546). Saat Baginda Nabi mengetahui gugurnya Amru bin Muadz selain sebelas orang lagi syuhada’ medan uhud, Baginda lantas bersabda,

” Wahai Ummu Saad, terimalah khabar gembira dan sampaikanlah khabar gembira kepada keluarga mereka, bahawa orang-orang yang terbunuh di antara mereka saling berteman di dalam syurga, semuanya dan mereka diberi syafaat untuk keluarganya” 

Baginda turut mendoakan Ummu Saad dengan doa yang istimewa,” Ya Allah, singkirkan kesedihan hati mereka, ringankanlah musibah mereka dan berilah pengganti yang baik bagi orang-orang yang mereka tinggalkan”.

Dari Anas bin Malik Radiallahu Anha, beliau berkata bahawa Rasulullah pernah bersabda,

”Barangsiapa yang sabar dan ikhlas mencari pahala kerana kematian tiga anaknya, maka dia akan masuk syurga” Ada seorang wanita yang berdiri seraya berkata, ” Bagaimana dengan dua orang anak?” Baginda kemudiannya menjawab, ”Begitu pula dua orang anak”
 [HR Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasaei dan Ahmad].

Inilah sekilas tentang sirah sahabiyyah mulia ini. Semoga keikhlasan dan kesabaran beliau dalam mendidik anak-anaknya sehingga menjadi pendamping utama Rasulullah yang tidak pernah gerun dan sentiasa bersemangat di medan dakwah dan jihad menjadi teladan yang layak untuk dicontohi oleh ibu kaum muslimin hari ini.


Sumber : http://sesuci-jiwa.blogspot.com/

Monday, September 2, 2013

Senarai Tentera Badar Kubra

Semoga Allah merahmati para ahli Badar. Berikut disenaraikan nama tentera-tentera Badar Al-Kubra, yang diketuai oleh pemimpin agung kita, Penghulu Para Nabi dan Rasul!

1. Sayyiduna Muhammad Rasulullah s.a.w.
2. Abu Bakar al-Siddiq r.a.
3. Umar bin al-Khattab r.a.
4. Uthman bin Affan r.a.
5. Ali bin Abu Tolib r.a.
6. Talhah bin ‘Ubaidillah r.a.
7. Bilal bin Rabbah r.a.
8. Hamzah bin Abdul Muttolib r.a.
9. Abdullah bin Jahsyi r.a.
10. Al-Zubair bin al-Awwam r.a.

11. Mus’ab bin Umair bin Hasyim r.a.
12. Abdur Rahman bin ‘Auf r.a.
13. Abdullah bin Mas’ud r.a.
14. Sa’ad bin Abi Waqqas r.a.
15. Abu Kabsyah al-Faris r.a.
16. Anasah al-Habsyi r.a.
17. Zaid bin Harithah al-Kalbi r.a.
18. Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi r.a.
19. Abu Marthad al-Ghanawi r.a.
20. Al-Husain bin al-Harith bin Abdul Muttolib r.a.
21. ‘Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttolib r.a.
22. Al-Tufail bin al-Harith bin Abdul Muttolib r.a.
23. Mistah bin Usasah bin ‘Ubbad bin Abdul Muttolib r.a.
24. Abu Huzaifah bin ‘Utbah bin Rabi’ah r.a.
25. Subaih (maula Abi ‘Asi bin Umaiyyah) r.a.
26. Salim (maula Abu Huzaifah) r.a.
27. Sinan bin Muhsin r.a.
28. ‘Ukasyah bin Muhsin r.a.
29. Sinan bin Abi Sinan r.a.
30. Abu Sinan bin Muhsin r.a.
31. Syuja’ bin Wahab r.a.
32. ‘Utbah bin Wahab r.a.
33. Yazid bin Ruqais r.a.
34. Muhriz bin Nadhlah r.a.
35. Rabi’ah bin Aksam r.a.
36. Thaqfu bin Amir r.a.
37. Malik bin Amir r.a.
38. Mudlij bin Amir r.a.
39. Abu Makhsyi Suwaid bin Makhsyi al-To’i r.a.
40. ‘Utbah bin Ghazwan r.a.
41. Khabbab (maula ‘Utbah bin Ghazwan) r.a.
42. Hathib bin Abi Balta’ah al-Lakhmi r.a.
43. Sa’ad al-Kalbi (maula Hathib) r.a.
44. Suwaibit bin Sa’ad bin Harmalah r.a.
45. Umair bin Abi Waqqas r.a.
46. Al-Miqdad bin ‘Amru r.a.
47. Mas’ud bin Rabi’ah r.a.
48. Zus Syimalain Amru bin Amru r.a.
49. Khabbab bin al-Arat al-Tamimi r.a.
50. Amir bin Fuhairah r.a.
51. Suhaib bin Sinan r.a.
52. Abu Salamah bin Abdul Asad r.a.
53. Syammas bin Uthman r.a.
54. Al-Arqam bin Abi al-Arqam r.a.
55. Ammar bin Yasir r.a.
56. Mu’attib bin ‘Auf al-Khuza’i r.a.
57. Zaid bin al-Khattab r.a.
58. Amru bin Suraqah r.a.
59. Abdullah bin Suraqah r.a.
60. Sa’id bin Zaid bin Amru r.a.
61. Mihja bin Akk (maula Umar bin al-Khattab) r.a.
62. Waqid bin Abdullah al-Tamimi r.a.
63. Khauli bin Abi Khauli al-Ijli r.a.
64. Malik bin Abi Khauli al-Ijli r.a.
65. Amir bin Rabi’ah r.a.
66. Amir bin al-Bukair r.a.
67. Aqil bin al-Bukair r.a.
68. Khalid bin al-Bukair r.a.
69. Iyas bin al-Bukair r.a.
70. Uthman bin Maz’un r.a.
71. Qudamah bin Maz’un r.a.
72. Abdullah bin Maz’un r.a.
73. Al-Saib bin Uthman bin Maz’un r.a.
74. Ma’mar bin al-Harith r.a.
75. Khunais bin Huzafah r.a.
76. Abu Sabrah bin Abi Ruhm r.a.
77. Abdullah bin Makhramah r.a.
78. Abdullah bin Suhail bin Amru r.a.
79. Wahab bin Sa’ad bin Abi Sarah r.a.
80. Hatib bin Amru r.a.
81. Umair bin Auf r.a.
82. Sa’ad bin Khaulah r.a.
83. Abu Ubaidah Amir al-Jarah r.a.
84. Amru bin al-Harith r.a.
85. Suhail bin Wahab bin Rabi’ah r.a.
86. Safwan bin Wahab r.a.
87. Amru bin Abi Sarah bin Rabi’ah r.a.
88. Sa’ad bin Muaz r.a.
89. Amru bin Muaz r.a.
90. Al-Harith bin Aus r.a.
91. Al-Harith bin Anas r.a.
92. Sa’ad bin Zaid bin Malik r.a.
93. Salamah bin Salamah bin Waqsyi r.a.
94. ‘Ubbad bin Waqsyi r.a.
95. Salamah bin Thabit bin Waqsyi r.a.
96. Rafi’ bin Yazid bin Kurz r.a.
97. Al-Harith bin Khazamah bin ‘Adi r.a.
98. Muhammad bin Maslamah al-Khazraj r.a.
99. Salamah bin Aslam bin Harisy r.a.
100. Abul Haitham bin al-Tayyihan r.a.
101. ‘Ubaid bin Tayyihan r.a.
102. Abdullah bin Sahl r.a.
103. Qatadah bin Nu’man bin Zaid r.a.
104. Ubaid bin Aus r.a.
105. Nasr bin al-Harith bin ‘Abd r.a.
106. Mu’attib bin ‘Ubaid r.a.
107. Abdullah bin Tariq al-Ba’lawi r.a.
108. Mas’ud bin Sa’ad r.a.
109. Abu Absi Jabr bin Amru r.a.
110. Abu Burdah Hani’ bin Niyyar al-Ba’lawi r.a.
111. Asim bin Thabit bin Abi al-Aqlah r.a.
112. Mu’attib bin Qusyair bin Mulail r.a.
113. Abu Mulail bin al-Az’ar bin Zaid r.a.
114. Umair bin Mab’ad bin al-Az’ar r.a.
115. Sahl bin Hunaif bin Wahib r.a.
116. Abu Lubabah Basyir bin Abdul Munzir r.a.
117. Mubasyir bin Abdul Munzir r.a.
118. Rifa’ah bin Abdul Munzir r.a.
119. Sa’ad bin ‘Ubaid bin al-Nu’man r.a.
120. ‘Uwaim bin Sa’dah bin ‘Aisy r.a.
121. Rafi’ bin Anjadah r.a.
122. ‘Ubaidah bin Abi ‘Ubaid r.a.
123. Tha’labah bin Hatib r.a.
124. Unais bin Qatadah bin Rabi’ah r.a.
125. Ma’ni bin Adi al-Ba’lawi r.a.
126. Thabit bin Akhram al-Ba’lawi r.a.
127. Zaid bin Aslam bin Tha’labah al-Ba’lawi r.a.
128. Rib’ie bin Rafi’ al-Ba’lawi r.a.
129. Asim bin Adi al-Ba’lawi r.a.
130. Jubr bin ‘Atik r.a.
131. Malik bin Numailah al-Muzani r.a.
132. Al-Nu’man bin ‘Asr al-Ba’lawi r.a.
133. Abdullah bin Jubair r.a.
134. Asim bin Qais bin Thabit r.a.
135. Abu Dhayyah bin Thabit bin al-Nu’man r.a.
136. Abu Hayyah bin Thabit bin al-Nu’man r.a.
137. Salim bin Amir bin Thabit r.a.
138. Al-Harith bin al-Nu’man bin Umayyah r.a.
139. Khawwat bin Jubair bin al-Nu’man r.a.
140. Al-Munzir bin Muhammad bin ‘Uqbah r.a.
141. Abu ‘Uqail bin Abdullah bin Tha’labah r.a.
142. Sa’ad bin Khaithamah r.a.
143. Munzir bin Qudamah bin Arfajah r.a.
144. Tamim (maula Sa’ad bin Khaithamah) r.a.
145. Al-Harith bin Arfajah r.a.
146. Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair r.a.
147. Sa’ad bin al-Rabi’ bin Amru r.a.
148. Abdullah bin Rawahah r.a.
149. Khallad bin Suwaid bin Tha’labah r.a.
150. Basyir bin Sa’ad bin Tha’labah r.a.
151. Sima’ bin Sa’ad bin Tha’labah r.a.
152. Subai bin Qais bin ‘Isyah r.a.
153. ‘Ubbad bin Qais bin ‘Isyah r.a.
154. Abdullah bin Abbas r.a.
155. Yazid bin al-Harith bin Qais r.a.
156. Khubaib bin Isaf bin ‘Atabah r.a.
157. Abdullah bin Zaid bin Tha’labah r.a.
158. Huraith bin Zaid bin Tha’labah r.a.
159. Sufyan bin Bisyr bin Amru r.a.
160. Tamim bin Ya’ar bin Qais r.a.
161. Abdullah bin Umair r.a.
162. Zaid bin al-Marini bin Qais r.a.
163. Abdullah bin ‘Urfutah r.a.
164. Abdullah bin Rabi’ bin Qais r.a.
165. Abdullah bin Abdullah bin Ubai r.a.
166. Aus bin Khauli bin Abdullah r.a.
167. Zaid bin Wadi’ah bin Amru r.a.
168. ‘Uqbah bin Wahab bin Kaladah r.a.
169. Rifa’ah bin Amru bin Amru bin Zaid r.a.
170. Amir bin Salamah r.a.
171. Abu Khamishah Ma’bad bin Ubbad r.a.
172. Amir bin al-Bukair r.a.
173. Naufal bin Abdullah bin Nadhlah r.a.
174. ‘Utban bin Malik bin Amru bin al-Ajlan r.a.
175. ‘Ubadah bin al-Somit r.a.
176. Aus bin al-Somit r.a.
177. Al-Nu’man bin Malik bin Tha’labah r.a.
178. Thabit bin Huzal bin Amru bin Qarbus r.a.
179. Malik bin Dukhsyum bin Mirdhakhah r.a.
180. Al-Rabi’ bin Iyas bin Amru bin Ghanam r.a.
181. Waraqah bin Iyas bin Ghanam r.a.
182. Amru bin Iyas r.a.
183. Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amru r.a.
184. ‘Ubadah bin al-Khasykhasy r.a.
185. Nahhab bin Tha’labah bin Khazamah r.a.
186. Abdullah bin Tha’labah bin Khazamah r.a.
187. Utbah bin Rabi’ah bin Khalid r.a.
188. Abu Dujanah Sima’ bin Kharasyah r.a.
189. Al-Munzir bin Amru bin Khunais r.a.
190. Abu Usaid bin Malik bin Rabi’ah r.a.
191. Malik bin Mas’ud bin al-Badan r.a.
192. Abu Rabbihi bin Haqqi bin Aus r.a.
193. Ka’ab bin Humar al-Juhani r.a.
194. Dhamrah bin Amru r.a.
195. Ziyad bin Amru r.a.
196. Basbas bin Amru r.a.
197. Abdullah bin Amir al-Ba’lawi r.a.
198. Khirasy bin al-Shimmah bin Amru r.a.
199. Al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamuh r.a.
200. Umair bin al-Humam bin al-Jamuh r.a.
201. Tamim (maula Khirasy bin al-Shimmah) r.a.
202. Abdullah bin Amru bin Haram r.a.
203. Muaz bin Amru bin al-Jamuh r.a.
204. Mu’awwiz bin Amru bin al-Jamuh r.a.
205. Khallad bin Amru bin al-Jamuh r.a.
206. ‘Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid r.a.
207. Hubaib bin Aswad r.a.
208. Thabit bin al-Jiz’i r.a.
209. Umair bin al-Harith bin Labdah r.a.
210. Basyir bin al-Barra’ bin Ma’mur r.a.
211. Al-Tufail bin al-Nu’man bin Khansa’ r.a.
212. Sinan bin Saifi bin Sakhr bin Khansa’ r.a.
213. Abdullah bin al-Jaddi bin Qais r.a.
214. Atabah bin Abdullah bin Sakhr r.a.
215. Jabbar bin Umaiyah bin Sakhr r.a.
216. Kharijah bin Humayyir al-Asyja’i r.a.
217. Abdullah bin Humayyir al-Asyja’i r.a.
218. Yazid bin al-Munzir bin Sahr r.a.
219. Ma’qil bin al-Munzir bin Sahr r.a.
220. Abdullah bin al-Nu’man bin Baldumah r.a.
221. Al-Dhahlak bin Harithah bin Zaid r.a.
222. Sawad bin Razni bin Zaid r.a.
223. Ma’bad bin Qais bin Sakhr bin Haram r.a.
224. Abdullah bin Qais bin Sakhr bin Haram r.a.
225. Abdullah bin Abdi Manaf r.a.
226. Jabir bin Abdullah bin Riab r.a.
227. Khulaidah bin Qais bin al-Nu’man r.a.
228. An-Nu’man bin Yasar r.a.
229. Abu al-Munzir Yazid bin Amir r.a.
230. Qutbah bin Amir bin Hadidah r.a.
231. Sulaim bin Amru bin Hadidah r.a.
232. Antarah (maula Qutbah bin Amir) r.a.
233. Abbas bin Amir bin Adi r.a.
234. Abul Yasar Ka’ab bin Amru bin Abbad r.a.
235. Sahl bin Qais bin Abi Ka’ab bin al-Qais r.a.
236. Amru bin Talqi bin Zaid bin Umaiyah r.a.
237. Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus r.a.
238. Qais bin Mihshan bin Khalid r.a.
239. Abu Khalid al-Harith bin Qais bin Khalid r.a.
240. Jubair bin Iyas bin Khalid r.a.
241. Abu Ubadah Sa’ad bin Uthman r.a.
242. ‘Uqbah bin Uthman bin Khaladah r.a.
243. Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid r.a.
244. As’ad bin Yazid bin al-Fakih r.a.
245. Al-Fakih bin Bisyr r.a.
246. Zakwan bin Abdu Qais bin Khaladah r.a.
247. Muaz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah r.a.
248. Aiz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah r.a.
249. Mas’ud bin Qais bin Khaladah r.a.
250. Rifa’ah bin Rafi’ bin al-Ajalan r.a.
251. Khallad bin Rafi’ bin al-Ajalan r.a.
252. Ubaid bin Yazid bin Amir bin al-Ajalan r.a.
253. Ziyad bin Lubaid bin Tha’labah r.a.
254. Khalid bin Qais bin al-Ajalan r.a.
255. Rujailah bin Tha’labah bin Khalid r.a.
256. Atiyyah bin Nuwairah bin Amir r.a.
257. Khalifah bin Adi bin Amru r.a.
258. Rafi’ bin al-Mu’alla bin Luzan r.a.
259. Abu Ayyub bin Khalid al-Ansari r.a.
260. Thabit bin Khalid bin al-Nu’man r.a.
261. ‘Umarah bin Hazmi bin Zaid r.a.
262. Suraqah bin Ka’ab bin Abdul Uzza r.a.
263. Suhail bin Rafi’ bin Abi Amru r.a.
264. Adi bin Abi al-Zaghba’ al-Juhani r.a.
265. Mas’ud bin Aus bin Zaid r.a.
266. Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid r.a.
267. Rafi’ bin al-Harith bin Sawad bin Zaid r.a.
268. Auf bin al-Harith bin Rifa’ah r.a.
269. Mu’awwaz bin al-Harith bin Rifa’ah r.a.
270. Muaz bin al-Harith bin Rifa’ah r.a.
271. An-Nu’man bin Amru bin Rifa’ah r.a.
272. Abdullah bin Qais bin Khalid r.a.
273. Wadi’ah bin Amru al-Juhani r.a.
274. Ishmah al-Asyja’i r.a.
275. Thabit bin Amru bin Zaid bin Adi r.a.
276. Sahl bin ‘Atik bin al-Nu’man r.a.
277. Tha’labah bin Amru bin Mihshan r.a.
278. Al-Harith bin al-Shimmah bin Amru r.a.
279. Ubai bin Ka’ab bin Qais r.a.
280. Anas bin Muaz bin Anas bin Qais r.a.
281. Aus bin Thabit bin al-Munzir bin Haram r.a.
282. Abu Syeikh bin Ubai bin Thabit r.a.
283. Abu Tolhah bin Zaid bin Sahl r.a.
284. Abu Syeikh Ubai bin Thabit r.a.
285. Harithah bin Suraqah bin al-Harith r.a.
286. Amru bin Tha’labah bin Wahb bin Adi r.a.
287. Salit bin Qais bin Amru bin ‘Atik r.a.
288. Abu Salit bin Usairah bin Amru r.a.
289. Thabit bin Khansa’ bin Amru bin Malik r.a.
290. Amir bin Umaiyyah bin Zaid r.a.
291. Muhriz bin Amir bin Malik r.a.
292. Sawad bin Ghaziyyah r.a.
293. Abu Zaid Qais bin Sakan r.a.
294. Abul A’war bin al-Harith bin Zalim r.a.
295. Sulaim bin Milhan r.a.
296. Haram bin Milhan r.a.
297. Qais bin Abi Sha’sha’ah r.a.
298. Abdullah bin Ka’ab bin Amru r.a.
299. ‘Ishmah al-Asadi r.a.
300. Abu Daud Umair bin Amir bin Malik r.a.
301. Suraqah bin Amru bin ‘Atiyyah r.a.
302. Qais bin Mukhallad bin Tha’labah r.a.
303. Al-Nu’man bin Abdi Amru bin Mas’ud r.a.
304. Al-Dhahhak bin Abdi Amru r.a.
305. Sulaim bin al-Harith bin Tha’labah r.a.
306. Jabir bin Khalid bin Mas’ud r.a.
307. Sa’ad bin Suhail bin Abdul Asyhal r.a.
308. Ka’ab bin Zaid bin Qais r.a.
309. Bujir bin Abi Bujir al-Abbasi r.a.
310. ‘Itban bin Malik bin Amru al-Ajalan r.a.
311. ‘Ismah bin al-Hushain bin Wabarah r.a.
312. Hilal bin al-Mu’alla al-Khazraj r.a.
313. Oleh bin Syuqrat r.a. (khadam Nabi s.a.w.)

Monday, August 19, 2013

Suara Pendalaman Sabah

Tiada niat tersimpul dihati
Jauh sekali percikan benci
Hanya sekadar minta perhati
Pendalaman Sabah siapa peduli
Rumah Allah sunyi sepi
Ada juga yang sudah Islam berkali- kali
Amalan paganisme masih berakar umbi
Banyak orang rindu araimaiti
Jauh bimbingan untuk usolli
Bukan tidak mahu tetapi tidak reti

Saudara kita, siapa peduli
Kais pagi makan pagi
Hidup dalam onak duri
Dunia luas bagai dibatasi
Dalam mengenalmu Ya Rabbi....
Usahkan kitab besar hendak mereka tadahi
Fardu ain penjaga diri
Turut berkakai mengenal Fatihah pembuka hati

Saudara kita siapa peduli
Mengatur jenazah puas mencari
Biarpun mati hanya sekali
Hidayah didamba tiada pusat mengaji
Kedengaran hanya suara TV
Melalui astro teman sejati

Ayuh teman..kita tunaikan
Tanggungjawab sesama insan
Membantu menerangi yang kegelapan
Supaya terlepas dari soalan
Saudaramu apa yang telah kau lakukan
Kenapa kamu membiarkan
Sedangkan kamu telah kami limpahkan
Rezeki berisi juga kesihatan
Marilah kita melakukan kebajikan
Semoga menjadi bekalan di hari kemudian

Panjang lagi ingin kucoretkan
Namun terhad masa terluang
InsyaALLAH ketemu di masa kemudian
Dengan paparan dakwah bersama Ust Akhwan
Dalam misi dakwah ke Kg Rungus Baru dan Sungai Lokan

 Beli, sembelih dan jamuan untuk penduduk setempat
 Mengajar menebar roti canai dan jamuan yang menjimatkan
 Ceramah sambil menyanyi pendekatan yang menarik untuk mereka
Kambing bakar, menu yang merangsang gerakan

Hasrat Matan Presiden Yang Tertangguh

Musim cuti sekolah dimunafaatkan dengan membantu isteri mengemas rumah dan menyusun semula buku-buku kesayanganku. Aku terjumpa cebisan kertas yang mempunyai catatan ucapan Presiden  ketika mesyuarat agung Perakan Malaysia yang berlangsung di Gombak di zaman Allayarham Cikgu Mohd Radhi mengambilalih kepimpinan Perakan Malaysia daripada En Aripin Mahmod.

Cikgu Mohd Radhi Yusof (Matan Presiden PERAKAN) telah pergi meninggalkan kita dengan jasa yang cukup banyak menubuh dan membangunkan Persatuan Anak- anak Kelantan diperantauan (PERAKAN Malaysia) . Beberapa perkara yang tercatat dalam catatan saya mengenai hasrat beliau untuk menubuhkan sebanyak mungkin cawangan Perakan yang mana beberapa cawangan baru telah ditubuhkan seperti Sibu, Melaka dan Johor Baru.

Beliau berbesar hati untuk membuka cawangan perakan sehingga ke luar negara seperti Jordan, Mesir, Indonesia dan di tempat-tempat yang mempunyai anak Kelantan. Cawangan Perakan yang jauh ini, ada baiknya dibina tempat wakaf untuk anak Kelantan berkumpul dan persinggahan bagi yang bermusafir. Dengan itu, markas Perakan akan menjadi tempat kemasyarakatan dan kebajikan.

TUGAS PERAKAN

Allayarham Cikgu Mohd Radhi menegaskan anak Kelantan adalah duta Kelantan yang mesti membetulkan persepsi yang salah terhadap rakyat Kelantan.

1. Orang Kelantan Pemalas
Musyhi Abdullah dalam tulisan beliau mengkritik beberapa tabiat orang Kelantan yang disifatkan sebagai pemalas dan pengotor. Sikap orang Kelantan dulu-dulu yang membela kambing atau lembu di bawah rumah dan membakar tahi lembu di depan rumah dianggap pengotor dan mengambil mudah.

2. Orang Kelantan Jahat
Orang Kelantan dilihat kasar dalam percakapan dan terlibat di dalam kumpulan- kumpulan 'gedeber' yang berpengkalan di Kuala Lumpur, Johor baru dan bandar-bandar besar.Bahkan ada yang terlibat dengan aktiviti maksiat dan sebagainya. Orang Kelantan tidak mudah mengalah dan sikap kepuakan yang mahukan menang.

Namun disebalik sifat negatif ini, orang Kelantan mempunyai sifat positif yang cukup kuat untuk menjulang negeri Kelantan sebagai negeri Serambi Mekah. Orang kelantan terkenal dalam pelbagai bidang seperti.

1. Orang Kelantan suka mengembara dan sukakan cabaran
Sekalipun ditohmah dengan pelbagai tomohan kerana sikap suka mengembara ini, rakyat Kelantan terbukti terselerak di seluruh Malaysia. Mereka menguasai  di pusat-pusat pengajian, pusat perniagaan dan tempat-tempat strategik. Bukan sekadar itu, seluruh ceruk rantau sekalipun hingga ke pendalaman Sabah dan Sarawak, pasti ada anak Kelantan yang terlibat untuk menjaga negara samaada sebagai guru, tentera,pendakwah, kakitangan kerajaan malah sebagai peniaga.

2. Orang Kelantan menerokai perniagaan Melayu di Bandar- bandar besar
kalau disebut  soal bumiputera yang tegar berdikari dalam perniagaan,pasti itulah anak Kelantan. Tidak sah, jika seseorang anak kelantan hidup di sesuatu tempat sekiranya nasi kerabu,ayam percik, laksam, kuih lompat tikam, akok kedut, keropok ikan tidak disuap di mulut orang tempatan. Penguasaan perniagaan orang kelantan dari Gua Musang hingga ke segenting Kera. Dari Lipis, kampung Baru hingga ke Johor baru, Dari Kunching hingga ke Kalabakan.

3. Orang Kelantan tegas beragama
Tok Kenali yang menjadi ikon agama dan ulama di Kelantan disanjung tinggi. Institusi agama, sekolah agama dan pondok - pondok pengajian berkembang subur di kelantan sehingga melahirkan ramai ulama-ulama besar dan menjadi tumpuan rakyat Malaysia dan Asia Tenggara untuk mendapat pendidikan agama. Rakyat Kelantan juga sanggup menolak Kerajaan yang menjanjikan pembangunan dan sangguphidup dalam keadaan yang susah kerena mereka menolak Islam. Islam adalah segalanya untuk orang Kelantan.

4. Orang Kelantan Guru Politik
Kelantan menjadi universiti politik terbuka. Orang Kelantan sanggup menerima orang luar sebagai Ahli parlimen, ADUN bahkan orang Kelantan pernah melantik Allahyarham Dato' Asri Muda, orang Kedah sebagai Menteri Besar. Tanpa mengira,pemimpin dari parti mana, sekiranya pemimpin lemah, korupsi dan dilihat tidak konsisten membela rakyat, mereka akan ditolak rakyat Kelantan. Orang Kelantan tidak taasub kepada pemimpin seperti yang didakwa tetap orang Kelantan cerdik dalam memilih dan melantik pemimpin yang disifatkan pengganti rasul. Rakyat Kelantan tidak bergantung hidup kepada kerajaan. Mereka bebas membuat pilihan dan mengkritik kerajaan sepanjang masa. Parlimen mereka adalah kedai kopi.

5. Orang Kelantan Tegas Berdikari
Sekalipun masih mempunyai mereka yang suka menerima subsidi dan ihsan orang lain tetapi majoriti orang kelantan tegas hidup berdikari. mereka menanam Kelapa bila lahir seseorang anak, memelihara lembu kambing sebagai bekal untuk anak-anak melanjutkan pelajaran. sanggup menjual tanah sekalipun tanah pusaka untuk memastikan anak-anak mendapat pendidikan yang sepatutnya. Orang Kelantan sanggup bergolak bergadai menghantar anak belajar di Mesir, Indonesia, syria, Jordan dan merata dunia dengan belanja sendiri sekalipun mereka hanya petani, nelayan, tukang jahit,tukang rumah dan sebagainya. Inilah antara faktor, kenapa orang Kelantan memenuhi pusat-pusat pengajian seluruh dunia.

6. Perpaduan Orang Kelantan Model Terbaik
Cina, Siam, India dan Melayu hidup rukun bahagia di kelantan. Mereka bebas mengamalkan agama mereka tanpa gangguan daripada masyarakat Melayu yang menjadi kaum majoriti besar di Kelantan. Orang Siam mempunyai tokong yang terbesar di kampung Jubakar, Kg Beruk dan sebagainya. Cina, Siam dan India fasih cakap melayu dan mahir membaca jawi, bahkan ada yang boleh memberi tazkirah kepada Melayu Islam tentang Islam kerana sekitar mereka dipenuhi hidup beragama orang kelantan. dari segi budaya, ada orang Cina yang lebih pekat berloghat Kelantan dan hidup dengan berpakaian yang lebih Kelantan. Itu tandanya perpaduan bangsa di Kelantan patut dijadikan model

Tugas anak Kelantan dalam membetulkan persepsi ini, harus dipikul bersama. Penulis telah membuat beberapa tambahan terhadap pandangan Allayarham Cikgu Radhi demi mencapai matlamat menjadi duta Kelantan dengan beberapa penjelasan. Dalam kesempatan ini, marilah sama-sama kita menyedekahkan Al fatihah kepada Allahyarham Cikgu Radhi semoga beliau damai di sana dan kerja -kerja yang dilakukan semasa hayat beliau diganjar oleh Allah dengan ganjaran sepatutnya.Hanya Allah yang layak membalasnya.

Semoga coretan ini tidak disalah tafsirkan sebagai bersifat kenegerian. Ku menulis bukan kerana nama,ku menulis kerana sifat kasih dan rasa terhutang budi..

Penulis ialah Setiausaha Perakan Cawangan Sandakan..

Thursday, July 11, 2013

Selamat Menyambut Ramadhan Al-Mubarak

Penulis mengucapkan selamat menyambut Ramadhan Al-Mubarak. Bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan. Semoga dalam kerancakan kita melakukan pesta ibadah,kita tidak melupakan golongan yang hidup susah dan jauh dengan amalan agama. Bantulah mereka dengan rezeki kita baik sebagai sadaqah, derma, fidyah, zakat dan sebagainya.

Gambar hiasan; Pemandangan Simpang Tiga, Kuala Abai

Selamat merasai kemanisan hidup bersyariat..

Thursday, May 9, 2013

Material Itu Pancing Berbalut Umpan

Pilihanraya Umum ke 13 baru sahaja melabuhkan tirai. Terlalu banyak suka duka yang boleh dikongsi bersama samaada kita sebagai pengundi, petugas parti, penyokong parti politik, petugas SPR mahupun pemerhati politik.

Pilihanraya bagaikan hari raya, sanak saudara dan sahabat handai akan berkumpul di kampung. Jauh atau dekat , tetap akan balik ke kampung halaman untuk tunaikan tanggungjawab memilih pemimpin terbaik untuk negara. Memilih pemimpin yang berupaya memacu negara dan membela masyarakat.
Pemimpin yang disenangi dan disayangi anak muda

Semangat dan kasih sayang Pak Chu Weil

Anak anak bagal pewaris masa depan


 Perayu undi muslimat.. gaya dan gelagat. 


Keputusan Pilihanraya kali ini memperlihatkan kecenderungan pengundi untuk mengundi calon yang berduit dan menduduki tampuk kuasa terutama di kawasan pendalaman atau kawasan mundur. Agenda pembangunan  dikumandangkan sekali lagi dan disahut ampuh pengundi luar bandar yang masih dahagakan pembangunan dan wang ringgit. Senario ini tidak berlaku di iawasan bandar dan sedia maju.

Kereta- kereta buruk dan rumah- rumah buruk dan dhaif digantung dengan bendera janji pembangunan. Harapan mereka, akan berubahlah hidup dan kawasan mereka selepas ini. Menanti dan menanti janji ditepati.

Kekaguman masyarakat luar bandar kepada pemimpin berduit adalah manifestasi mengenang budi dengan mengadai body. Sepatutnya, sesekali kita bertanya, dari mana wang bertimbun. Pemurah bukan alang kepalang. Manis katanya menikam kalbu. Sopan santunnya mengalah dayang istana. Kenapa begini....?????

Analoginya, seorang anak atau seorang isteri, pasti bertanya dan tertanya, bilamana  bapa atau suami yang pendapatannya ala kadar, baiknya sekadar tiba- tiba membawa balik kemewahan yang melimpah ruah di rumah. Senyuman menjadi manis dan ramah. Adakah anak atau isteri menikmati kemewahan dan senyum ramah itu tanpa sebarang persoalan dan keraguan??

Susah kita hidup kita,bila tertelan pancing berbalut umpan. Tiada lagi kebebasan untuk bergerak ke mana- mana kerana talinya di kawal si pemancing. Susah sudah untuk  makan ikut pilihan kerana mulut sakit, terluka. Apa yang paling malang, ikan yang sudah tertelan mata pancing berbalut umpan kena sedia untuk MATI kerana mata pancing itu cukup bisa dan merosakkan fizikal....

Kita kembalilah kepada kemerdekaan seperti diajarkan oleh Islam. Bebas membuat pilihan dan bersuara seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Usah digadai nikmat ini. Tugas kepimpinan dan mendokong kepimpinan, jauh lebih berat daripada menerima bakal suami dan anak menantu. Kalau tidak, masakan Abu Bakar dan Umar Al Khatab, 2 orang sahabat rapat Rasulullah, 2 mertua Rasulullah, 2 sahabat yang dijamin syurga sanggup meninggalkan rasulullah yang sedang nazak untuk membincangkan urusan kepimpinan Rasulullah.....


Tuesday, March 26, 2013

Bakal Suami dan Bakal Pemimpin


Pernikahan menjadi saat-saat yang amat dinanti-nanti oleh sepasang yang hangat bercinta. Mereka ingin merealisasikan manifestasi cinta mereka melalui ikatan yang sah. Tarikh pernikahan ditunggu dengan penuh debaran setiap saat, setiap ketika, siang dan malam. Pernikahan ini juga meributkan mereka disekeliling  samada mereka ibubapa, adik beradik, anggota keluarga, sahabat handai mahupun jiran sekampung dan sekerja.

Pernikahan ini mendambakan tersirnanya kasih saying, tanggungjawab, keluruhan budi pekerti, kerjasama, hormat menghormati, saliturrahim dan lahirnya anak-anak soleh yang bakal mengimarahkan bumi ini dengan iman dan taqwa. Pastinya, pernikahan ini nanti bakal membahagiakan pasangan ini, membahagiakan anggota keluarga, sekampung dan seluruhnya. Begitulah titipan harapan oleh setiap insane, masyarakat dan Negara. Ini kerana,  daripada keluargalah, terbinanya sebuah masyarakat yang harmonis dan memacu sebuah Negara bangsa yang bertamadun,yang menjamin hak semua.

Dalam kekalutan kita berusaha mencari pasangan yang beriman dan bertaqwa, yang boleh memimpin keluarga menuju redha Allah, pernahkah kita bertanya pada diri, seriuskah kita memilih pemimpin masyarakat dan Negara yang terserlah cirri-ciri pasangan yang ideal, pasangan yang akan membawa kita dan keluarga menuju redha Allah?

Kenapa masih kita menyanjung pemimpin yang terlibat dengan dosa besar seperti pecah amanah, rasuah, kaki botol, tahi judi, kaki betina? Sanggupkah kita bersuamikan suami yang pencuri yang menjadi bualan sekampung? Tentu tidak. Tapi kenapa sanggup bertuankan pemimpin yang mengambil hak rakyat? Sanggupkah kita bersuamikan seorang lelaki yang gagal memimpin keluarganya sehingga anak isterinya hidup tungganglangan, solat entah dimana, aurat tanpa batasnya?

Suami dalam pernikahan diharapkan dapat membimbing keluarga, membentuk keluarga soleh. Adakah boleh diharapkan terbinanya keluarga sakinah sedangkan suami hanya pandai berkareoke, mengaji jauh sekali,kekawannya kaki pemalas, kaki kelentong.

Pada mertua, sanggupkah bermenantukan yang kaya tetapi tidak jelas sumber kekayaannya? Tidak sangsikah mertua terhadap menantu yang kerja sedikit tetapi wangnya berjuta?  Tidak curigakah mertua kepada menantu yang bijak menyusun kata tetapi  penuh nista? Sanggupkah mertua membiarkan anak gadisnya berimam solatkan lelaki yang kolat membaca Al Quran. Bersediakan menerima cucu dari benih lelaki curang, pembohong, kaki maksiat dan pemfitnah?

Justeru itu, memilih kepimpinan Negara lebih besar daripada memilih pemimpin keluarga. Ini kerana tersalah memilih pemimpin keluarga boleh diceraikan, difasakh, dikhuluq, dizihar dan li’ankan. Cuma barangkali anak perempuan akan menjadi janda, cucu terpisah dengan ayahnya. Tempias kesusahan keluarga itu, barangkali berkitar dalam keluarga dan sekitar sahaja. Akan tetapi tersalah memilih dan melantik pemimpin Negara. Rakyat bukan setakat menjadi janda dan terpisah daripada keluarga tetapi jauh lebih sengsara daripada itu. Ianya melibatkan kelompok yang besar, jutaan manusia, masa yang panjang dan melibatkan kerugian yang amat besar. Kesengsaraa ini bukan hanya itu 10 tahun dua tetapi berdekat lamanya dan akan terpahat dalam titipan sejarah.

Marilah bermuhasabah. Letaklah kepentingan orang ramai melebihi kepentingan diri sendiri kerana itulah tanda tingginya nilai peribadi kita. Pilihlah pemimpin secara teliti, lebih teliti daripada memilih calon suami atau isteri, ipar dan mertua.. sekali anda diberi peluang…gunalah sebaiknya..

Thursday, January 24, 2013

4 Abu Yang Mewarnai Hidup Rasulullah


Peristiwa kelahiran baginda Rasulullah pastinya kita tidak akan terlepas daripada mengaitkan kehidupan Rasulullah dengan Empat Abu. Mereka itu ada Abu Bakar As-Sidiq, Abu Talib, Abu Jahal dan Abu Lahab. Dua Abu bertindak sebagai pembela Nabi SAW dan dua Abu sebagai penentang Rasulullah.

Abu Bakar

-          -Abdullah bin Abi Qahafah
-      -    Seorang yang terhormat dari Bani Tamim dan sahabat terawal memeluk Islam
-       -   Menebus Bilal Bin Rabbah yang diseksa oleh tuanya Umaiyyah
-     -     Pernah dipukul hingga pengsan kerana mempertahankan Rasulullah di Mekah
-         - Digelar As-sidiq kerana membenarkan berita Isra’ dan mikraj Rasulallah
-        -  Menemani Rasulullah berhijrah ke Madinah dan anaknya Asma menyediakan makanan
-         - Menahan Rasulullah daripada dipatuk ular semasa di Gua Thur
-       -   Mengahwinkan dara suntinya Aisyah ketika usia Aisyah 6 tahun bagi mengubat kesedihan --Rasulullah yang kehilangan Khadijah.
-        -  Membelanjakan seluruh hartanya dalam peperangan Mu’tah bagi menjamin kemenangan tentera Islam
-        -  Orang yang disebut oleh rasulullah sebagai orang yang mempunyai  timbangan yang lebih berat daripada amal umat selepasnya.
-       -   Dilantik sebagai khalifah Ar-Rasyidin yang pertama selepas kewafatan baginda nabi SAW

Abu Talib
-          -Bapa saudara Rasulullah yang dipilih oleh Rasulullah untuk hidup bersamanya
-        -  Pernah dinasihat oleh Bukhaira tentang tanda-tanda kerasulan Muhamad SAW ketika beliau membawa nabi berniaga di Syam
-        -  Bapa kepada Ali bin Abi Talib dan mempunyai anak yang ramai
-         - Disegani oleh penduduk Mekah sekalipun beliau seorang yang miskin
-      -    Menolak tawaran untuk menyerah Nabi SAW kepada musyirkin Mekah dan sanggup dibaikot oleh musyirikin Mekah .
-        -  Tidak mati dalam keadaan islam sekalipun telah didoakan oleh Rasulullah

Abu Jahal
-          -  Nama Abu Jahal yang sebenarnya adalah Abdul Hakam bin Hisyam.
-          Bukan bapa saudara nabi SAW.
-          Sejak sama-sama remaja Abu Jahal senantiasa mengolok-olok Muhammad. Pernah juga keduanya berkelahi, Abu Jahal kalah dan terkilir lututnya. Ia sangat dendam kepada Muhammad.
-          Abu Jahal pernah melamar Khadijah binti Khuwailid, tetapi Khadijah menolak lamaran tersebut. Beberapa bulan kemudian, Muhammad meminang Khadijah dan langsung diterima. Hati Abu Jahal semakin dengki kepada Muhammad. Setelah orang-orang lemah masuk Islam, Abu Jahal memproklamirkan dirinya sebagai preman kota Makkah. Orang-orang dhuafa yang masuk Islam semua mendapat penyiksaan pedih dari Abu Jahal. Yasir dan isterinya Sumaiyyah mendapat siksa sampai syahid di tangan Abu Jahal.
-          Isra’ Mi’raj terjadi pada 27 Rajab, tahun ke-12 dari kenabian atau 2 tahun sebelum Hijriyah. Setelah Isra’ Mi’raj Rasulullah mengajak manusia supaya percaya kepada kisah perjalanan yang menakjubkan itu. Banyak orang yang tidak percaya, termasuk Abu Jahal. “Bohong kau Muhammad, bagaimana mungkin dalam satu malam saja kamu boleh ke Baitul Maqdis? Kalau kau benar-benar sampai di sana, cuba kau ceritakan apa yang kau lihat dalam perjalanan.” Muhammad bercerita sesuai dengan yang dilihatnya secara akurat. Orang ramai membenarkan kecuali segelintir para munafiq dan Abu Jahal. “Itu sihir yang nyata!”, teriak Abu Jahal.
-          Kemudian Abu Jahal dan anak buahnya selalu menganggu orang-orang yang shalat. Mereka sering melemparkan orang-orang shalat dnegan tahi unta, kotoran kambing, dan sebagainya. Mereka ramai dan sering mengejek orang-orang Islam dan Muhammad SAW, namun demikian, nabi dan pengikutnya tetap bersabar dan tidak melawan orang jahil yang berkelompok itu.
-          Suatu hari, Abu Jahal sendiri yang ingin membinasakan Nabi Muhammad SAW. Ketika nabi sedang sujud, Abu Jahal muncul mengendap-ngendap dengan batu besar di tangannya. Ia ingin menghantam kepala nabi agar pecah. Tiba-tiba ia melihat seekor unta raksasa yang ingin menelannya. Abu Jahal ketakutan sambil melepaskan batu dan lari terbirit-birit, sampai terkencing dan terberak dalam seluar. Sampai di rumah ia pengsan beberapa saat.
-          Dasar orang jahil, Abu Jahal belum merasa serik, ia terus menghina Muhammad, dan dia pula yang merancang siasat agar Muhammad dibunuh atau dihalau dari Makkah. Ketika Muhammad telah hijrah, Abu Jahal berpesta pora. Ia merasa dirinya sudah menang dan merasa cukup. Allah berfirman tentang Abu Jahal ini, “Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya serba cukup.” (QS. Al-‘Alaq : 6 – 7)
-        -  Antara orang yang didoakan memeluk Islam oleh rasulullah berasama Umar Al-Khatab


Abu Lahab
-        
                        -   Nama Abu Lahab yang sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib
-          Bapa saudara Rasulullah
-          Merayakan secara besar-besaran menyambut kelahiran nabi SAW
-          Ia adalah tokoh kuffar Quraisy yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang dibawanya. Dialah yang mempermalukan Nabi di depan umatnya dengan ucapan yang hina, “Celaka engkau hai Muhammad! Apakah ini maksudmu mengundang kami kemari?” kata Abu Lahab dengan sangat marah saat nabi sedang berkhutbah di kaki bukit.

-          Keranaa kelancangannya itulah, pada hari itu juga Allah mempermalukan Abu Lahab dengan turun Surat Al-Lahab : “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia! Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka). Dan (begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah). Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.” (QS. Al-Lahab : 1 – 4).
-          Abu Lahab ketika itu tidak sendiri, ada lagi kawan setianya Abu Jahal, Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, ‘Ash bin Wail As-Sahmi, Amru bin Hisyam, Abdul Azza, Nadhar bin Harits, Uqbah bin Abi Mui’th, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, dan lain-lain.

Kesimpulannya, jadilah kita Abu Bakar yang sentiasa mempertahankan rasulullah. Rugi jadi macam Abi talib, banyak sumbangan kepada rasulullah tetapi tidak mendapat hidayah untuk beramal dan menerima islam sebagai cara hidup. Dan amat malang dan celakanya menjadi seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Takbirrrrrrrr

Thursday, January 3, 2013

Bayar Bil Astro

Dek kerana kesibukan dan kecuaian, bil Astro dipotong. Anak-anak berulang-ulang menelefon. Minta wayang mereka dibayar dan disambung semula. Kadang-kadang terganggu juga kerja kita. Kebetulan mencari dalam web, maka bertemulah kaedah mudah. Ingat No kad pengenalan je.. minta maklumat daripada SMS untuk dapat tahu tentang jumlah bil dan no akaun.

Inilah ini...hehehe..

cek melalui sms :
1- Astro bal ic (masukkan no ic korang ) dan send ke 33310
2- Astro bal ac (masukkan no akaun astro korang) dan send ke 33310
nanti dia reply lah balik berapa bil semasa korang…ok itu je nak bg tau ! selamat mencuba

Anak Legeh Di Perantauan Sudah Kembali | Template by - Abdul Munir - 2008