Monday, August 27, 2012

Sujud Sahwi


Perkara-perkara sunat di dalam sembahyang ada banyak, di antaranya adalah sunat aba'dh di mana apabila tertinggal melakukannya maka hendaklah diiringi dengan sujud sahwi. Sebelum salam hendaklah kita sujud dahulu dua kali dan ucapkan dalam sujud itu:

 
https://zakatsel.com.my/baru/ibadah/images2/sujud_s.gif
Subhaana man laa yanaamu walaa yas hu
Maksudnya: 

Maha Suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa

Anak Legeh Di Perantauan Sudah Kembali | Template by - Abdul Munir - 2008