Thursday, March 5, 2009

KENAPA KITA PILIH TAKAFUL IKHLAS

Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan dalam persidangan ke 16 (15-16 Februari 1979) dan Akademi Fekah Islam (Majmah Fiqh) dalam mesyuaratnya di Jeddah (22 – 28 Dis 1985) telah memutuskan iaitu:

“insurans nyawa sebagaimana yang dijalankan oleh syarikat-syarikat insurans convensional adalah suatu muamalah yang fasid (rosak/tidak sah) yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.”

KENAPA PILIH TAKAFUL IKHLAS

 1. Prinsip Muamalat Islam & ada Majlis Pengawasan Syariat

 2. Anak syarikat Malaysia National Reinsurance Berhad atau MNRB dan Amanah Raya Berhad.

 3. Konsep Tabarru’ & berdasarkan semangat kerjasama ( kekal bersedekah )

 4. Perniagaan yang kukuh dan terjamin

 5. Bebas dari gharar, maisir dan riba’

 6. Menyimpan wang dalam institusi kewangan yang diluluskan oleh kerajaan atau BNM. (Simpanan untuk hari tua, menunaikan fardhu haji, kahwin atau tujuan lain)

  1. Sumbangan dimasukkan kedalam tabung simpanan peserta

  2. Sumbangan bagi Rider sebahagiannya menjadi simpanan

 7. Keuntungan dipulangkan kepada peserta - berdasarkan Prinsip Al-Wakalah

 8. Pengeluaran sebahagian simpanan (tiada faedah & tiada bayaran balik) - 3 kali pengeluaran selepas 5 tahun polisi berkuatkuasa

 9. Zakat dibayar oleh Takaful Ikhlas

 10. Bayaran yang fleksibel / setara (tiada pertambahan – jika lambat bayar)

 11. Peluang menambah simpanan & pelaburan

 12. Tidak mementingkan diri sendiri. ( bersetuju menanggung bersama kerugian peserta lain )

 13. Pelepasan Cukai Pendapatan (sendiri-RM6000 dan anak-RM3000)

 14. Pendapatan Keluarga Takaful setiap bulan

 15. Pembahagian Harta Pusaka / Wang Simpanan mengikut Hukum Faraid

 16. Bayaran harian jika masuk hospital.

 17. Bayaran jika kena 40 jenis penyakit kritikal (salah satu sahaja)

 18. Bayaran untuk khairat kematian. (dalam tempoh 24 jam).

 19. Manafaat perlindungan bertempoh (boleh dirundingkan)

 20. Manafaat perlindungan kemalangan diri.

 21. Tempoh lewat membayar sumbangan dilonggarkan sehingga 30 hari.

 22. Menggunakan wang Tabung Simpanan Peribadi untuk mengekalkan manafaat jika sumbangan tidak dibayar

 23. Sumbangan dikecualikan jika pembayar kematian, hilang upaya kekal atau mengidap penyakit kritikal. (pelan kanak-kanak)

 24. Sumbangan dikecualikan apabila mengidap 39 jenis penyakit atau Hilang Upaya Kekal (TPD)

 25. Pengiraan keuntungan – setiap bulanan.

 26. Hadiah jika anak cemerlang (pelan kanak-kanak : UPSR-5A, PMR-7A, SPM-7A)

Wakil TAKAFUL IKHLAS ANda
Mohd. Zaidi Mustafa
FG37089 (Hayat)
GG13141 (Am)

Anak Legeh Di Perantauan Sudah Kembali | Template by - Abdul Munir - 2008